13-06-10

EEN STUKJE UIT MIJN KWALEN ABC

Een boek met oa een medisch luik omtrent evenwichtstoornissen. Hoe ben ik daar toe gekomen? Ik ben tenslotte een leek, of mag ik mezelf als ervaringsdeskundige bestempelen? Eerst en vooral heb ik het meegemaakt. Ik heb er jaren mee geleefd. Na een succesvolle behandeling heb ik me vastgebeten in de materie en heb ik zowat alles gelezen wat ik er maar over kon vinden. Tenminste, wat beschikbaar was voor een leek. En zo ben ik beginnen bloggen, schrijven, herverwoorden, heb ik foute kemels geschoten en werd ik tenslotte - gelukkig - aan de oren getrokken door de man die me begeleidt in het schrijven van het Dizzyme boek dat weldra verschijnt: Floris Wuyts. Ik hoop dat ik deze zware materie voor jullie, leken, dus wat lichter verteerbaar zal hebben gemaakt!

Nog een kwaaltje uit mijn kwalen ABC dat totnogtoe niet werd vermeld: LABYRINTTRAUMA (posttraumatische BPPV)

Na een stomp hoofdtrauma - een val, een slag tegen het hoofd... - of na een whiplash kan men te maken krijgen met BPPV, dat zich meestal enkele dagen tot weken na het oplopen van het letsel manifesteert. Men denkt dat dit het gevolg is van degeneratie van de otolietorganen als gevolg van de beschadiging die men opliep aan het labyrint ten gevolge van de harde klap - verscheuring van de binnenstructuren, bloeding.... - en dat zou op zijn beurt het losraken en samenklonteren van de otoconia veroorzaken. Dit zou ook de frequent gerapporteerde disbalans kunnen verklaren zonder houdingsafhankelijke component, door een relatief eenzijdige funtievermindering van één van de otolietorganen. Dit fenomeen wordt ook posttraumatische otolietduizeligheid genoemd. De diagnose en behandeling van posttraumatische BPPV gebeurt via de Dix-Hallpike en Epley manoeuvres. Andere symptomen die de patiënt vertoont na een stomp hoofdtrauma zijn perceptief gehoorverlies van hoge tonen. Dit wordt toegeschreven aan microscopische bloedingen in het labyrint; men kan dit vaststellen via MRI.

12:41 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, bppv | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

14-02-10

YOU GOT MAIL

"You got mail", zei mijn inbox deze morgen, en ik kreeg zomaar voor niks een getuigenis cadeau. Ik denk dat we één van de voorbije dagen (voor alle duidelijkheid, IK ben niet opnieuw dizzy...) haast naast elkaar op de tafel moeten hebben gelegen. Enkel gescheiden door een dikke muur, maar behandeld door dezelfde magische handen. Die van Roel.

Nee, dit is geen verdoken reclame, maar gewoon een getuigenis over hoe manuele therapie soms het verschil kan maken bij bepaalde soorten dizzy gevallen. Die met hardnekkig lastige nekken. Zoals bij Gracienne, om te beginnen. Maar ik ga haar post niet onnodig rekken en laat Gracienne gewoon zelf aan het woord:

Beste Tania,

Via mijn kinesitherapeut, manueel therapeut Roel, kreeg ik uw website door. Met veel belangstelling heb ik uw bevindingen gelezen i.v.m. de mogelijke ongemakken bij een storing van het evenwichtsorgaan.

 Eind vorig jaar kreeg ik ook enorm te kampen met duizeligheid die gepaard ging met misselijkheid en alle mogelijke ongemakken van dien.

Ik hoef je zeker niet te beschrijven hoe ik mij voelde wanneer ik ging winkelen of in drukke ruimtes vertoefde. Het beste gevoel had ik door in de zetel of bed te liggen zonder mij te bewegen. Elke beweging was mij teveel.

De dokter constateerde aanvankelijk een veel te lage bloeddruk. Dit ging gepaard met hoofdpijn en nekklachten.

Met medicatie kwam mijn bloeddruk in orde maar de duizeligheid en misselijkheid bleef. Door bepaalde bewegingen uit te voeren werd er positieduizeligheid vastgesteld; storing van het evenwichtsorgaan ( linkerzijde)

Gezien ik ook last had van hoofdpijn, nekpijn met uitstraling naar schouder en arm (linkerzijde ) werd ik doorverwezen naar de kinesitherapeut.

Eerst probeerde Roel mij te helpen door mij op een bepaalde manier te manoeuvreren, net zo lang tot de kristalletjes in de utriculus opnieuw hun oorspronkelijke plaats innamen. Hij liet zich daarbij leiden door de reactie van mijn oogbewegingen. Deze behandeling hielp mij een beetje.

De spectaculaire verbetering kwam er toen Roel mij via manuele therapie ging behandelen.

Na een eerste behandeling voelde ik mij werkelijk als herboren.

Tijdens de behandeling werd een bepaalde spier (links in de nek = verbinding evenwichtsorgaan) op een rustige manier bewogen, binnen de normale bewegingsgrenzen van de spier (mobilisatie). Deze behandeling werd aangevuld met een gedoseerde impulstechniek (naaldjes). Volgens mijn ervaring was de manuele therapie bij mij zeker de ideale manier om mijn duizeligheid een halt toe te roepen, mijn spieren los te maken en mij van een zeurende pijn en ongemak te verlossen.

Roel zoekt, als manueel therapeut, bij mij in mijn lichaam naar de oorzaak van mogelijke omkeerbare gebreken en biedt mij een doeltreffende manuele behandeling op maat.

Het was mij een genoegen om mijn positieve ervaring aangaande manuele therapie langs deze weg kenbaar te kunnen maken.

Vriendelijke groeten,

Gracienne

Heeft deze info je geholpen?
Help deze verspreiden via 
deze én deze internetgroepen!

13-02-10

HOE ZIT HET MET DE ZELFHULP?

De weg naar hulp? Na de eerste bocht links en dan meteen rechts. En vraag het dan best nog even aan een toevallige passant...

Zelfhulp is 't begin van alles. Ik heb hem nog niet gevonden...de zelfhulpgroep voor vermoeide madammen met 3 kids, maar hier alvast op een plateautje voor u aangeboden: het beetje aan beschikbare zelfhulpgroepen in het kader van , wat had u gedacht...duizeligheid:

ATAXIE VAN FRIEDREICH

Ataxie van Friedreich is een relatief zeldzame zenuwziekte met als voornaamste kenmerk een voortschrijdende stoornis in coördinatie en evenwicht en gaat gepaard met misvormingen van het skelet en hartklachten. Bepaalde hersencellen in de kleine hersenen en in het verlengde van het ruggenmerg sterven geleidelijk af. Er bestaan verschillende vormen van ataxie maar omdat de ataxie van Friedreich de meest voorkomende is worden de meeste vormen doorgaans met deze naam aangeduid. Ataxiepatiënten hebben problemen met de controle over het evenwicht en de beweging van armen (vlees snijden, schrijven...) en benen. Meestal komen tijdens de prille jeugdjaren de eerste symptomen voor: men krijgt last bij het lopen, het evenwicht gaat achteruit, het duidelijk schrijven gaat moeilijker en sommigen ondervinden spraakstoornissen. Over de oorzaak van de aandoening weet men nog bitter weinig. Enkele jaren terug ontdekte men dat het foute gen op chomosoom 9 ligt. Recent deed men onderzoeken naar het aanmaken van een gepast eiwit voor dit gen en denkt men dat bepaalde aanvullingen inzake ijzergehaltes een positieve evolutie zouden bewerken. In sommige neurologische kringen beweert men dat een huwelijk onder verre familieleden een oorzaak kan zijn en anderen hebben het meer over bepaalde gebreken in verband met het stofwisselingssysteem.


  VLAAMSE LIGA VOOR ATAXIE VAN FRIEDREICH vzw

  Werking: De Liga richt zich tot mensen met de ataxie van Friedreich en andere erfelijke ataxieën, hun familie, vrienden en kennissen en hulpverleners. De Liga wil haar leden de kans bieden elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen bij het aanvaarden en verwerken van de problematiek. De vereniging wil tevens het wetenschappelijk onderzoek inzake ataxie van Friedreich stimuleren.

  Jaarlijks organiseert de Liga een contactdag voor haar leden. Door de publicatie van een driemaandelijks tijdschrift 'De Bron' worden leden en sympathisanten op de hoogte gehouden van de werking van de vereniging.

  Severien Spitaels
  Vogelhoekstraat 105, 9050 GENTBRUGGE
  Tel: 09/231.09.81
  Tel: 0486/233.994
  Fax: 09/231.09.81
  Bereikbaarheid: telefonisch contact van 10-21 uur
  e-mail: ataxie.van.friedreich@telenet.be
  Website: www.vlaf.be
  Memo: voorzitster

  MÉNIÈRE

  De ziekte van Ménière is een syndroom dat zich uit door plotse aanvallen van evenwichtsstoornissen, duizeligheid, oorsuizen en slechthorigheid in één oor of zelfs gehoorverlies, waarbij de patiënt harde geluiden als zeer pijnlijk ervaart. De duur van de aanvallen kan variëren van enkele tientallen minuten tot zelfs enkele dagen. Nevenverschijnselen kunnen onder andere zijn: erge transpiratie, braakneigingen, hoofdpijn, misselijkheid, diarree en bij hevige aanvallen bewustzijnsverlies.


   VERENIGING VOOR MENIERE-PATIENTEN vzw

   Werking: De vereniging stelt zich tot doel de Ménièrepatiënt uit zijn sociaal isolement te halen door:
   - vier keer per jaar samenkomsten te organiseren waar de patiënt, samen met zijn naaste familie en belangstellenden, zijn probleem onder woorden kan brengen en/of anderen kan helpen met zijn/haar ervaringen;
   - de maatschappij en het medisch korps te informeren over en te sensibiliseren (door middel van pers, radio, enzovoort) voor de medische en psychosociale aspecten van deze 'ziekte';
   - de uitgifte van een driemaandelijks INFO-blad met nieuws over de vereniging en alles wat belang kan hebben voor de Ménière-patiënt zoals nieuwe ontwikkelingen, plaatselijke initiatieven enzovoort;
   - een praatgroep met bijeenkomsten om de vijf weken o.l.v. een psychotherapeut.

   De vereniging organiseert regelmatig bijeenkomsten voor Ménière-patiënten en wil zowel de patiënt zelf als zijn ruimere omgeving voorlichten omtrent de ziekte en haar gevolgen.

   De heer en mevrouw W. De Hertogh-Jonckheere
   Weikantstraat 9, 1800 VILVOORDE
   Tel: 02/267.66.76
   Bereikbaarheid: 9-21 uur
   e-mail: info@meniere.be
   Website: www.meniere.be

   Afdelingen / Regionale contactpersonen

   • ANTWERPEN
    • De heer Bart Berghmans
     Tel: 0486/749.944 (sms)
     e-mail: b.berghmans@telenet.be
     Memo: gsm-nummer enkel te gebruiken voor sms
   • BRABANT (VLAAMS)
    • De heer en mevrouw W. De Hertogh-Jonckheere
     Tel: 02/267.66.76
     Bereikbaarheid: 9-21 uur
     e-mail: info@meniere.be
     Website: www.meniere.be
     Memo: tevens secretariaat van de vereniging
   • LIMBURG
    • De heer en mevrouw J. Jackers-Mennens
     Tel: 0475/21.15.90
     Tel: 089/77.44.96
     Bereikbaarheid: 9-21 uur
   • OOST-VLAANDEREN
   • WEST-VLAANDEREN
    • De heer en mevrouw H. Callewaert-Bogaert
     Tel: 050/41.58.84
     Tel: 0476/95.20.84
     Bereikbaarheid: 9-21 uur
     e-mail: herbert.callewaert@skynet.be
     Memo: voorzitter en penningmeester

   That's all my friends.

   BPPV

   Sorry... Eén zwart gat tot op vandaag...

    

   In NL komen Menière-patiënten pas echt aan hun trekken!

   NVVS-commissie Ménière
   De NVVS heeft een speciale commissie die de belangen behartigt van mensen met de ziekte van Ménière.

   De NVVS-commissie Ménière:

   • verzamelt, ontwikkelt en verspreidt informatie- en voorlichtingsmateriaal over de ziekte van Ménière
   • verzorgt lezingen in binnen- en buitenland
   • organiseert lotgenotencontacten via ontmoetingsbijeenkomsten
   • onderhoudt relaties met personen en organisaties in binnen- en buitenland die zich met de ziekte bezighouden

   Telefoon (NVVS): (030) 261 76 16, Fax: 261 66 89, e-mail: meniere@nvvs.nl

   Via de NVVS website kan je ook het forum bezoeken.

   Trouwens, voor NL nog dit belangrijk bericht:
   Deelnemers gezocht voor onderzoek naar gevolgen van ziekte van Ménière
   De NVVS-Commissie Ménière wil wetenschappelijk onderzoek laten doen naar wat het voor patiënten en eventuele partners betekent een dergelijke aandoening te hebben. Klik hier voor meer informatie.

   Corrigeer me of vul me gerust aan mocht je dat nodig vinden.
   Heeft deze info je geholpen?
   Help deze verspreiden via 
   deze én deze internetgroepen!

   19:38 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, forum, zelfhulpgroepen, meniere | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   12-02-10

   LABYRINTHITIS OF NEURITIS VESTIBULARIS?

   "Brave ziel" deel 2,
   vandaag is 't voor mij weer een makkelijke copy-paste Lachen

   Wat is Labyrinthitis en Neuritis Vestibularis?

            Labyrintithtis is een ontsteking van het labyrint in het binnenoor

            Neuritis Vestibularis is een ontsteking van de evenwichtszenuw.  Deze zenuw komt uit het binnenoor en stuurt boodschappen van de semicirculaire kanalen naar de hersenen. 

   Labyrinthitis en Neuritis Vestibularis hebben gelijkaardige oorzaken en symptomen.  Het is vaak onmogelijk te bepalen of men één, meerdere of verschillende van deze symptomen heeft (Indien – naast de andere hieronder vermelde symptomen - het gehoor echter aangetast is, zal het eerder om labyrinthtis dan om Neuritis Vestibularis gaan, omdat het labyrint in het slakkenhuis ontstoken kan zijn, met een verminderd gehoor tot gevolg).

    

   Wat zijn de oorzaken van Labyrinthitis en Neuritis Vestibularis?

   Virale infectie

   Labyrinthitis en Neuritis Vestibularis worden meestal veroorzaakt door een virale infectie, de zogenaamde virale Labyrinthitis en Neuritis Vestibularis.  Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door verschillende soorten virussen.  De infectie kan tegelijk met, of net na een andere virale ziekte optreden, zoals keelpijn, klierkoorts, griep of een verkoudheid.  Ook het Herpes Simplex-virus kan een oorzaak zijn.  Soms is men zich niet bewust van enige andere virale infectie en ontwikkelt men enkel de symptomen van Labyrinthitis of Neuritis Vestibularis.

   Andere oorzaken

   Andere oorzaken komen zelden voor.  Strict genomen staat ‘itis’ op het einde van een woord voor ontsteking.  De termen Labyrinthitis en Neuritis Vestibularis worden echter ook gebruikt voor schade aan of een ontsteking van het labyrint of de vestibulaire zenuw, wat verschillende oorzaken kan hebben.  De volgende aandoeningen bijvoorbeeld hebben ieder andere symptomen en problemen, maar ze kunnen ook leiden tot Labyrinthitis en Neuritis Vestibularis als complicatie:

         Bacteriële infectie in het middenoor.  De meeste oorinfecties verspreiden zich niet in het middenoor, maar Labyrinthitis en Neuritis Vestibularis zijn ongewone complicaties veroorzaakt door een middenoorinfectie.

         Meningitis.  De infectie kan zich uitbreiden van de hersenen naar het middenoor.

         Wonden aan het oor

         Allergieën

         Tumoren

         Ongewone bijwerkingen van bepaalde geneesmiddelen

   Wat zij de symptomen van Labyrinthitis en Neuritis Vestibularis?

   Vertigo

   Het belangrijkste symptoom is vertigo.  Vertigo betekent duizeligheid waarbij men een gevoel van draaierigheid heeft.  Bij vertigo voelt het alsof de wereld rondom je draait en men voelt zich heel wankel.  Men voelt zich vaak misselijk en vertoont braakneigingen.  Indien dit alles veroorzaakt wordt door een virale infectie (zoals meestal het geval is), leidt het vaak vrij snel tot vertigo.

   De eerste dagen kan vertigo zeer intens en acuut zijn en blijft men best in bed tot de symptomen afgezwakt zijn.  De vertigo zal minder intens zijn indien men neerligt en verergert wanneer men rechtop zit, het hoofd beweegt of rondwandelt.  De mildere vormen van vertigo zijn minder intensief, alhoewel men zich wankel voelt wanneer men beweegt of rondloopt.

   Vertigo wordt veroorzaakt doordat het ontstoken of beschadigd labyrint of de vestibulaire zenuw tegenstrijdige signalen uitzendt naar de hersenen, in vergelijking met een gezond oor.  De hersenen raken verward wat de houding van het hoofd betreft en ‘reageren’ met vertigo.

   Andere symptomen

   Andere symptomen zijn:

         Mild gehoorverlies aan de kant van de aandoening, in geval van labyrinthitis

         Nystagmus.  Dit zijn ritmische snelle roterende oogbewegingen, waarvan men zich vaak niet bewust is.  Een dokter zal dit echter steeds onderzoeken aangezien het vaak voorkomt (Nystagmus kan worden veroorzaakt door Labyrinthitis en Neuritis Vestibularis.  Er zijn ook andere oorzaken).

         Andere symtomen van een virus, zoals keelpijn, griepsymptomen of een verkoudheid.

         Oorpijn, alhoewel dit gewoonlijk niet voorkomt bij virale Labyrinthitis en virale Neuritis Vestibularis.  Oorpijn kan hier wijzen op een bacteriële middenoorinfectie die zich heeft uitgebreid tot het binnenoor.

   De symptomen van virale Labyrinthitis of virale Neuritis Vestibularis kunnen een paar dagen tot enkele weken aanhouden.  Vaak zijn de symptomen gedurende 2 tot 3 weken acuut aanwezig om dan op enkele dagen tijd geleidelijk af te nemen.  Gedurende 2 of 3 maanden voor de symptomen verdwijnen kan er nog een lichte duizeligheid optreden.  In een aantal beperkte gevallen kunnen de symptomen enkele jaren aanhouden.  In deze gevallen zal de virale infectie verdwenen zijn, maar door de ontsteking en schade veroorzaakt door de infectie kunnen de symptomen aanhouden.

   Zijn er bepaalde onderzoeken noodzakelijk?

   Indien je met een ‘typische’ Labyrinthitis of Neuritis Vestibularis ten gevolge van een virale infectie te maken krijgt, zal je dokter de juiste diagnose kunnen stellen op basis van je symptomen en het onderzoek.  Gewoonlijk zijn bijkomende onderzoeken niet nodig of gewenst.

   Je kan echter gevraagd worden om bepaalde onderzoeken te ondergaan, zoals een scan, gehoortesten, evenwichtstesten, enz., indien je symptomen vertoont, die op iets anders dan een virale infectie wijzen of indien de symptomen na 3 of 4 weken niet verdwijnen.

    

   Hoe verloopt de behandeling van Labyrinthitis of Neuritis Vestibularis?

    Behandeling indien een virale infectie de oorzaak is

    Geen enkele behandeling zal de symptomen volledig wegnemen – vooral het belangrijkste symptoom van vertigo.  Je zal eenvoudigweg moeten aanvaarden dat je duizelig bent en het bed houden tot de virale infectie uitgewerkt is en de ergste symptomen afnemen.

   Een dokter kan een geneesmiddel tegen misselijkheid voorschrijven indien je braakneigingen hebt.  Sommige medicijnen helpen ook om de zenuwboodschappen vanuit het binnenoor te verminderen en doen de vertigo afnemen.  Bijvoorbeeld prochloperazine.  Soms is iemand zo uitgedroogd door het braken ten gevolge van de vertigo dat hospitalisatie nodig is voor een ‘drip’ tot het braken stopt.

   Sommige dokters schrijven een korte behandeling met steroïdetabletten voor.  Hierdoor zou de ontsteking sneller verdwijnen.  Het is niet duidelijk of deze behandeling doeltreffend is.

   Indien de symptomen na enkele weken niet verdwijnen kan je doorverwezen worden naar een oorspecialist die de volgende behandeling kan aanbevelen: Vestibulaire Rehabilitatie Therapie (VRT).  Bij deze therapie worden lichaams- en bezigheidstherapietechnieken ter behandeling van vertigo en evenwichtsstoornissen gebruikt.

   Behandeling van andere oorzaken

   De behandeling van andere, minder courante oorzaken hangt af van de oorzaak.  Uw dokter zal u hier adviseren.  Bijvoorbeeld, in geval van een middenoorinfectie zal hij antibiotica voorschrijven.

   Wat is de prognose (resultaat)?

   Bij een aanval van Labyrinthitis of Neuritis Vestibularis kan men zich heel ziek voelen en het bed moeten houden.  In de meeste gevallen is er echter sprake van een virale infectie die gewoonlijk verdwijnt.  Daarom verdwijnen de symptomen in de meeste gevallen volledig alhoewel dit enkele weken kan duren.  Sommige gevallen zijn milder van aard waarbij men zich wat duizelig voelt gedurende een korte periode.

   In een beperkt aantal gevallen kunnen de symptomen die gepaard gaan met Labyrinthitis of Neuritis Vestibularis gedurende maanden of zelfs jaren aanhouden.  Er zijn daarenboven ernstigere gevallen van Labyrinthitis of Neuritis Vestibularis, maar deze komen veel minder vaak voor.  Contacteer daarom steeds een dokter indien je toestand niet verbetert of indien er andere symptomen optreden.

   Wie deze vertaling in twijfel zou durven trekken, check deze link.

   Corrigeer me of vul me gerust aan mocht je dat nodig vinden.
   Heeft deze info je geholpen?
   Help deze verspreiden via 
   deze én deze internetgroepen!

    

    

    

   08:30 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (9) | Tags: informatie, duizeligheid, evenwichtstoornis, labyrinthitis, neuritis vestibularis | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   11-02-10

   BRAAFJES VERTAALD: operaties BPPV

   Dit werd door een goeie ziel (niet mijn zieltje, maar een ander, waardoor ik nu heel relax copy-paste kan doen voor jullie) braafjes voor jullie vertaald. De 2 mogelijke chirurgische behandelingen voor benigne positionele paroxysmale vertigo (BPPV):

   Chirurgische behandeling

   Momenteel zijn er twee soorten chirurgische behandelingen mogelijk voor BPPV-patiënten, die niet reageren op de traditionele therapie: occlusie van het posterieure semicirculaire kanaal en singulaire neurectomie.  Beide procedures houden een klein risico op gehoorverlies in.  Daarom worden deze procedures niet toegpast in gevallen waarbij het betrokken oor het enige oor is waaruit men hoort.

    Occlusie van het posterieure semicirculaire kanaal
   (= canal plugging: Deze onderging ik!)

   Bij occlusie van het posterieure semicirculaire kanaal (ook bekend onder posterior canal plugging) worden de meeste functies in het posterieure kanaal geblokkeerd zonder daarbij de andere delen van het binnenoor aan te tasten.  Door het posterieure semicirculaire kanaal af te sluiten, kunnen de gevangen kristallen het kanaal niet binnendringen.  Indien de kristallen zich niet kunnen verplaatsen, wordt het vertigo-symptoom geëlimineerd. 

   Occlusie van het posterieure semicirculaire kanaal gebeurt onder volledige verdoving.  Net achter het oor wordt er een incisie gemaakt.  Deze incisie volgt de natuurlijke curve van de huidplooi waar de achterkant van het buitenoor de schedelhuid raakt. Tijdens de behandeling onder een high-power chirurgische microscoop wordt een deeltje van het slaapbeen achter het oor weggenomen (mastoidectomy).  Dit gebeurt om het been rondom het posterieure semicirculaire kanaal vrij te maken.

    Eens het been van het posterieure semicirculaire kanaal geïdentificeerd is, wordt een klein gedeelte van het been in deze omgeving voorzichtig verdund tot de dikte van een eierschaal.  Vandaag de dag wordt er een laser gebruikt doorheen het verdunde been om het posterieure semicirculaire kanaalmembraan te verzegelen.  Dit membraan ligt diep in het been.  Die laser “last” als het ware de muren van het membraan samen.  (Het gebruik van een laser heeft het verblijf in het ziekenhuis verkort en de evenwichtsstoornis na de occlusie van het posterieure semicirculaire kanaal verminderd, in vergelijking met de behandeling zonder laser. [Antonelli, 1996]).  Na behandeling met de laser, wordt het verdunde been voorzichtig weggenomen om het binnenste membraan van het posterieure semicirculaire kanaal bloot te leggen.  Het kanaal wordt dan zorgvuldig afgesloten met een plug, vervaardigd van beenchips en een natuurlijk gel-achtig materiaal, bekend onder de naam fibrin glue.  Dankzij de beenchips groeit het been later in een gedeelte van het lumen van het posterieure semicirculaire kanaal.  Dit leidt tot een permanente occlusie.  Na het invoegen van de plug, wordt het geopende deel van het posterieure semicirculaire kanaal bedekt en verder verzegeld via een stuk weefsel (temporalis fascia genaamd, afkomstig van een spier boven het oor).  De huidincisie wordt gedicht via hechtingen onder de huid, die later vanzelf vergaan.  Er wordt een chirurgisch verband aangebracht gedurende één of twee dagen.

    Het verblijf in het ziekenhuis na de occlusie van het posterieure semicirculaire kanaal varieert van één tot vijf dagen.  De lengte van het ziekenhuisverblijf hangt af van de intensteit van de duizeligheid en evenwichtsverlies na de behandeling.  In de weken na het verblijf in het ziekenhuis kan de patiënt last hebben van een evenwichtsstoornissen.  Verder kan de patiënt te maken hebben met een gevoel van duizeligheid bij positieve druk op het oorkanaal of het gebied achter het oor.  Dit gevoel kan enkele weken aanhouden.

   Verstibulaire (evenwichts-)oefeningen (de zogenaamde Cawthorne-oefeningen) worden zo snel mogelijk na de operatie begonnen.  Dankzij deze oefeningen zal het lichaam sneller in staat zijn om het verlies van de balansfunctie in een oor, na de occlusie van het posterieure semicirculaire kanaal, te compenseren.

    Resultaten

   Onmiddellijke en langdurige verlichting van positionele vertigo is zeer hoog, tussen 93 en 100 % bij posterieure semicirculaire kanaal occlusie (Anthony 1993; Hawthorne, 1994; Parnes, 1996; Antonelli, 1996).  Tijdelijk gemengd gehoorverlies en tinnitus komen vaak voor na occlusie van het posterieure semicirculaire kanaal (Parnes, 1996; Walsh, 1999). Permanent sensorineuraal gehoorverlies is zeer ongebruikelijk: tussen de 0 en 7 % (Parnes, 1991; Parnes, 1996; Antonelli, 1996; Walsh, 1999).

    Singulaire Neurectomie

   Bij singulaire neurectomie wordt de kleine zenuw (singulaire zenuw), die het posterieure semicirculaire kanaal en het evenwichtscentrum in de hersenen verbindt, doorgesneden.  Wanneer de kristallen het posterieure semicirculaire kanaal binnendringen, wordt er via de enkelvoudige zenuw een signaal verzonden naar de hersenen.  De hersenen beschouwen dit signaal als een gevoel van constante beweging en daardoor ondervindt het lichaam vertigo.  Indien de singulaire zenuw wordt doorgesneden, zullen de hersenen het signaal van het posterieure semicirculaire kanaal niet ontvangen.  De kristallen in het posterieure semicirculaire kanaal kunnen nog steeds bewegen na een singulaire neurectomie.  Aangezien de singulaire zenuw doorgesneden werd, heeft de patient geen last van vertigo.

    Een enkelvoudige neurectomie wordt uitgevoerd onder lokale verdoving, intraveneuse verdoving (“twilight-verdoving”) of algemene verdoving.  De operatie wordt uitgevoerd via het oorkanaal of via een incisie achter het oor, net zoals bij de occlusie van het posterieure semicirculaire kanaal.  De chirurgische ingreep hangt af van de anatomie van het oorkanaal van de patiënt (hoe kleiner het kanaal, hoe groter de kans dat de operatie achter het oor zal worden uitgevoerd).  In beide gevallen wordt het trommelvlies opgetrokken, zoals een rolgordijn.  Het been rondom het ronde venstermembraan (een membraan dat het midden- en binnenoor scheidt) wordt verwijderd.  Nadien wordt het been rondom het ronde venstermembraan verwijderd waardoor de kleine balanszenuw die het posterieure semicirculaire kanaal (de enkelvoudige zenuw) prikkelt, blootgelegd wordt.  Dan wordt de zenuw vernietigd en het beenstof in het zenuwkanaal geplaatst om te voorkomen dat de zenuw opnieuw gaat groeien.

    Het trommelvlies wordt opnieuw op zijn plaats gezet en het oorkanaal wordt voorzien van een kompres bestaande uit een absorbeerbaar schuimachtig materiaal.  In geval van een incisie achter het oor, wordt de wonde via een hechting onder de huid gedicht.  Die hechting vergaat uiteindelijk vanzelf.  Tenslotte wordt er een hoofdverband aangebracht gedurende één of twee dagen.  Het gevoel van draaierigheid houdt gewoonlijk nog een paar weken na de hospitalisatieperiode aan.  Post-operatieve vestibulaire compensatie-oefeningen worden best zo snel mogelijk begonnen eens de patiënt in staat is om de hoofdbewegingen uit te voeren.

    Resultaten

   Onmiddellijke en langdurige verlichting van positionele vertigo is zeer hoog - weliswaar iets lager dan bij de occlusie van het posterieure semicirculaire kanaal – met een slaagpercentage van tussen 93 en 100 % bij singulaire neurectomie (Meyerhoff, 1985; Silverstein, 1990, Gacek, 1991). Permanent sensorineuraal gehoorverlies werd vastgesteld in 3 tot 17 % van de gevallen van singulaire neurectomie (Meyerhoff, 1985; Gacek, 1985; Silverstein, 1990; Gacek, 1991).

   Check de Engelse versie van deze tekst via deze link.

   Corrigeer me of vul me gerust aan mocht je dat nodig vinden.
   Heeft deze info je geholpen?
   Help deze verspreiden via 
   deze én deze internetgroepen!

   10-02-10

   NIET DAT IK KWAALTJES KOESTER...

   (OVER MANUELE THERAPIE EN DUIZELIGHEID DOOR NEKKLACHTEN)

   Niet dat ik kwaaltjes koester... maar je zou het wel gaan denken... Sneeuw of geen sneeuw. Ik moet er door want mijn sternocleidomastoideus spieren smeken om een beurt. Bij mijn manuele therapeut... Hij behandelt wel meer patiënten met dizzy klachten van cervicale oorsprong ("nek-gerelateerd", in mensentaal gezegd). En toeval of niet, naast mij ligt er nog zo'n madam, en haar behandeling slaat lekker aan.

   De rode loper is uitgerold, en ook al is dat tegen het uitschuiven, ik zou haast denken dat hij als "entree voor very important boekenschrijvers" is bedoeld Knipogen. Ga maar liggen zegt hij, en van slag word ik alvast voorverwarmd. Het is het warmtepakket onder mij dat het doet. Super idee, vind ik, een mens voelt van slag waar het nodig is en full ontspanning gegarandeerd. Wat daarna volgt is iets minder om over naar huis te schrijven; wie zit er nu in godsnaam te wachten op een stel naalden die wat koteren in je spier... maar achteraf wel heel efficiënt.

   Voor alle duidelijkheid, ik ben niet opnieuw dizzy. Nee, maar omstandigheden maken dat mijn sternocleidodinges fameus gespannen staan en blijkbaar is dat vroeger ook altijd mijn zwakke punt geweest. En ook dat zal wel een extra trigger zijn geweest voor mijn duizelig zijn, in den tijd dat ik er nog aan leed.

   Roel belooft van slag ook een stukske te schrijven voor mijn boek. Meer toegepitst op duizeligheid die te wijten is aan nekklachten en de sternocleidomastoideus. Want dat is toch wel echt zijn domein. Merci he Roel.

   18:10 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, nekklachten, duizeligheid, evenwichtstoornis, cervicaal, manuele therapie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   13-01-10

   TIP omtrent tinnitus

   Het evenwichtsorgaan (vestibulum) is verbonden met alle spieren van het lichaam en stuurt behalve ons evenwicht ook onze lichaamshouding, psychische houding en motoriek. Het is tevens verantwoordelijk voor het lichaamsbeeld, lichaamsbewustzijn en onze oriëntatie in tijd en ruimte. Alle willekeurige en onwillekeurige bewegingen, spiertonus, spanningen in het lichaam, verkramping of ontspanning en motoriek: alles wordt door het oor geregistreerd, gereguleerd en gecoördineerd.
   Zeeziek zijn, hoogtevrees hebben, het heeft allemaal met dit orgaan te maken.

   Het oor is het orgaan met de meeste zenuwverbindingen in het lichaam.

   Dat en nog meer, oa ook de Tomatis-luistertraining, die ook nuttig blijkt te zijn voor mensen met oorsuizingen (tinnitus), kan je hier lezen.

   Heeft deze info je geholpen?
   Help deze verspreiden via 
   deze én deze internetgroepen!

   10:32 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (8) | Tags: informatie, tinnitus, oorsuizen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   31-12-09

   LAAT HET VUURTJE LOPEN

   Sinds gisteren heb ik een facebook-groep opgericht.

   "Ik sta recht in mijn schoenen - u toch ook?"
   Zo heet de groep.

   Hiermee hoop ik via vrienden,
   vrienden van vrienden,
   en vrienden van vrienden van vrienden ...
   te bereiken die anders de info en links mbt evenwichtstoornissen niet vinden.
   En dan plaats ik ook daar regelmatig een link naar nuttige info.

   Wil je meehelpen dit vuurtje verder te laten lopen?
   Plaats dan een berichtje op jouw facebook pagina met deze link naar de groep.
   Of word zelf lid van de groep.

   1000 x dank.

   10:20 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (2) | Tags: informatie, genezen, facebook, duizeligheid, bppv, evenwichtstoornis | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   26-12-09

   HIER HEB JE ZE ALLEMAAL OP EEN RIJ

   ... Ik bedoel alle mogelijke ...

   ...oorzaken van duizeligheid

    

           Cardio-vasculair

                    Posturale hypotensie

                    Cerebro-vasculaire ziektes

                    Sinus carotissyndroom

                    Vertebrobasilaire insufficiëntie

                    Vernauwing van de aorta

                    Subclavian steal-syndroom

                    Hartritmestoornissen

           Neurologisch:

                    Trauma capitis

                    Epilepsie

                    Multiple sclerose

                    Ziekte van Parkison

                    Zwakzinnigheid

                    Hersentumoren,
                     vooral de hersenstam
                     en tumoren op de kleine hersenen

                    Perifere neuropathie

           Otologisch:

                    Ziekte van Menière

                    Benigne positionele vertigo

                    Virale infecties, zoals vestibulaire neuronitis of labyrintitis

                    Vestibulaire migraine
   (uit zich over het algemeen met aanvallen van spontane of
   positionele vertigo en kan seconden tot dagen duren met
   bijbehorende migrainesymptomen)

                    Otosclerose en de ziekte van Paget

                    Vasculaire ongelukken

                    Tumoren

           Metabolisch:

                    Hypoglycemia

                    Adrenaline-insufficiëntie

           Hematologisch:

                    Anemie

                    Hyperviscositeit

           Psychogenetisch:
            bijvoorbeeld angst, paniekaanvallen, hyperventilatie

           Diverse:

                    Virale ziektes

                    Oculair: slechtziendheid

                    Cervicaal, bijvoorbeeld cervicale spondylose

                    Multisensorisch duizeligheidssyndroom: komt voor
                     wanneer er beperkte inputs zijn door meer dan één
                     zintuigstelsel: slechtziendheid, vestibulaire stoornis,
                     perifere neuropathie, autonome neuropathie

                    Drugsintoxicatie, bijvoorbeeld acute intoxicatie door
                     alcohol of drugs; koolmonoxidevergiftiging, chronisch
                     alcoholgebruik

                    Iatrogeen: bijwerking van medicatie, bijvoorbeeld anti-
                     hypertensie medicatie, anti-depressiva

   Volgens een studie vormen perifere vestibulaire problemen de belangrijkste oorzaak van duizeligheid, bijvoorbeeld benigne paroxysmale positionele vertigo, labyrintitis, acute vestibulaire neuronitis en de ziekte van Menière (53% tot 55%
   van de patiënten) en psychiatrische problemen (10% tot 25% van de patiënten). 

   Cerebrovasculaire ziekten (5%) en hersentumoren (‹1%) kwamen minder voor. 
   De ziektegeschiedenis en het medisch onderzoek leidde tot een diagnose voor ongeveer 75% van de patiënten. 

   Voor minstens 10% van de patiënten kon er geen diagnose gesteld worden.
   De symptomen waren vaak zelfbeperkend en konden niet worden geassocieerd
   met een verhoogd sterfterisico.

   Heeft deze info je geholpen?
   Help deze verspreiden via 
   deze én deze internetgroepen!

   11:30 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, diagnose, oorzaken, duizeligheid, evenwichtstoornis | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   18-12-09

   EN DE JUF VERTELT...

   Prachtig dit retrofilmpje. Gemaakt in 1940. Toen al met zeer gedetailleerde info omtrent gehoor en evenwicht. Na +/- 6 min gaat de verteller in op het labyrinth:

   En deze moet zeker niet onderdoen: een gedetailleerde animatie omtrent ons evenwichtssysteem.

   Wil je jezelf op de proef nemen, dan kan je je evenwicht testen via deze variant.

   Er is zelfs een powerpoint op dezelfde site over ons evenwichtsorgaan, ideaal om je les te herhalen, en wie wil kan zelfs een examen afleggen.

   En voor wie er maar niet genoeg van krijgt: een leerrijke animatie omtrent ons gehoor.

   Done? Flink gewerkt vandaag!
   Bank vooruit en een kus van de juf.

   Heeft deze info je geholpen?
   Help deze verspreiden via 
   deze én deze internetgroepen!

   09:12 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (1) | Tags: informatie, evenwicht, gehoor | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   17-12-09

   DE (H)OORZAAK VAN MENIERE IN BEELD GEBRACHT

   Op een forum voor doven en slechthorenden vond ik dit:

   Naar de ziekte van Ménière is en wordt nog steeds uitgebreid onderzoek gedaan. De precieze oorzaak van de ziekte is echter nog steeds niet bekend. Er wordt vanuit gegaan dat er een ophoping van de endolymfe vloeistof in het scala media plaatsvindt (in de onderstaande animatie blauw gekleurd). Door de ophoping kan de druk op het membraan van Reissner te groot worden en kan dit membraan scheuren.
   De druk op het membraan van Reissner veroorzaakt waarschijnlijk het drukgevoel waarover patiënten klagen. Door het scheuren van het membraan kunnen de endolymfe vloeistof in het scala media en de perilymfe vloeistof (in de animatie oranje gekleurd) die zich in het scala vestibuli bevindt, zich vermengen. Dit kan een Ménière aanval veroorzaken.
   Waarom er een overproductie plaatsvindt van de endolymfe vloeistof is nog steeds niet bekend.

   Afbeelding

   Ondanks jaren van uitgebreid onderzoek, is nog steeds niet bekend wat nu de precieze oorzaak van de ziekte is. Waarschijnlijk is sprake van ophoping (hydrops) van endolymfe, de vloeistof die zich in de binnenste ruimte van het slakkenhuis bevindt. Een scheurtje in de dunne wand tussen deze (endolymfatische) ruimte en de ruimte erom heen, (gevuld met de vloeistof perilymfe), leidt tot vermenging van deze vloeistoffen en kan een aanval geven.
   De oorzaak van deze hydrops is nog onbekend. Er wordt op dit moment veel onderzoek naar de ziekte van Ménière gedaan.

   Heeft deze info je geholpen?
   Help deze verspreiden via 
   deze én deze internetgroepen!

   22:22 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, oorzaken, duizeligheid, meniere, evenwichtstoornis | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   13-12-09

   BEELDBANK VOOR DE DIZZY PATIËNT

   Een boek schrijven, impliceert ook het opstellen van een verklarende woordenlijst. Het valt me op dat ik, in tegenstelling tot een jaar geleden, vandaag heel wat 
   "you tube" filmpjes tegenkom:

   Epley manoeuvre

    

   Brandt-Daroff thuisoefeningen

   Dizzyfix

    

   Heeft deze info je geholpen?
   Help deze verspreiden via 
   deze én deze internetgroepen!

   17:51 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   12-12-09

   ONDERZOEK IN STERRENSTAD

   wuyts en de winne in de morgen

   Bron: De Morgen
   klik hier om het artikel te lezen

   Heeft deze info je geholpen?
   Help deze verspreiden via 
   deze én deze internetgroepen!

   13:00 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   22-11-09

   VOILA, HET IS ZOVER: DIZZY ME - HET BOEK

   Na 1 jaar en bijna 50 000 hits.
   Na getwijfel en gebrek aan de juiste tools...

   Mijn nieuwe computer is geleverd.
   Lang leve Indesign!
   Niets kan me nu nog tegenhouden...
   ik ben eindelijk in gang geschoten.

   Gisteren ben ik als een gek begonnen aan mijn boek.
   Ik heb geschreven en heb zitten lay-outen tot half nacht.
   Bijna halfweg. Het ding telt +/- 215 pagina's.

   Over mijn ziekte en genezing
   ... en over mijn blog: 

   Mijn persoonlijk verhaal.
   Mijn post-operatiedagboek.
   De fysieke en psychische weerbots.
   Mijn wirwar aan emoties...
   ik kon er alles kwijt. 

   En zo heb ik deze 15 jaren van zoeken
   in zeker opzicht zin weten te geven.
   Intussen werden al enkele lotgenoten succesvol geopereerd,
   nadat ze, net als ik, jaren met een andere diagnose hebben geleefd!

   Vandaag bundel ik dus alles in een boek.
   Omdat er nood aan is.

   Binnenkort post ik enkele pagina's
   en dan zoek ik nog wel uit hoe ik het boek uitgeef.

   09:32 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (1) | Tags: informatie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   25-06-09

   OPSTEKER VOOR SOORTGENOTEN

   M-T belde me vanavond! Ze is terug thuis sinds de operatie afgelopen dinsdag. Canal plugging voor wie het nog niet wist. Alles gaat super. Gehoor dik OK. Herstel dik OK. Ze voelt zich goed. Fantastisch voor haar. En ze is duidelijk enthousiast.

   En toch weer een opkikker voor al wie twijfelt over deze oplossing en misschien ooit zelf eens onder het mes wil he?

   Heeft deze info je geholpen?
   Help deze verspreiden via 
   deze én deze internetgroepen!

   22:21 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, operatie, canal plugging | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   23-06-09

   TWEE DAMES MET PLUG

   Vandaag ging M-T onder 't mes.
   Als alles normaal verlopen is tenminste.

   Wat gespannen zenuwen uiteraard, die had ik ook.
   Twee keer over en weer gebeld met elkaar.
   Ervaringen uitwisselen, zoals ze dat noemen.

   Dat ze maar snel beter wordt nu.
   Dan zijn we voortaan met twee die geholpen zijn met een plug.

   21:13 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (1) | Tags: informatie, operatie, canal plugging | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   12-01-09

   WEGWIJS DOOR MIJN POSTS

   Ik weet het... De lijst wordt tergend lang. Je zal maar voor het eerst op deze blog belanden. Begin er maar eens aan. Wie geraakt hier nu nog aan uit? Geen nood. Al mijn posts van 4/11 zijn op zich al een goeie samenvatting van mijn 15 jaar zoeken. Al wat daarna komt is extra info, een stukje dagboek rond mijn herstel, en ja, ook wat geleuter over mijn gezin. Maar de tags helpen je wel te filteren. Maar om het je nog wat makkelijker te maken, hierbij mijn tips. Zoek je naar posts rond mijn diagnose, herkenbare gedragingen van een BPPV patiënt en hoe ik er mee omging? Lees dan "Draaien op volle toeren" - "Het kind krijgt een naam" - "Ongevaarlijk maar verraderlijk" - "Op mijn zij, op mijn rug, op mijn buik" - "Na een tijdje heb je 't wel door" - "Dizzy-me truucjes" - "De 10 geboden voor een BPPV patiënt" - "Kristallen op zwier, de achterdocht" - "Ik daag mijn triggers uit" - "BPPV is Menière niet". Heel belangrijk voor je eigen diagnose - DIT MOET JE LEZEN! - is "Je eigen verhaal". Over de canal plugging operatie lees je oa in "Het meesterwerk" - "Canal plugging uitgelegd". Over onbegrip: "Hallo, met de eigenaar van mijn oor". En hier en daar vind je ook wat algemene info over verwante kwalen, hulpmiddeltjes of interessante adressen, of commentaar omtrent de links in mijn rechter kolom: "Dizzyfix maakt je weer gezond" - "Eén en al oor" - "Onze buren in Nederland" - "Posturogra...watte" - "Aurea" - "Het Brainport evenwichtsapparaat" - "Zeg niet zomaar duizelig" - "Echte oortechniciens zijn het" - "Dronken? Maar nee, toch niet". Over de eventjes lastige fase waar je door moet na zo'n operatie: "Diepzeeduiken" - "Piano meiske" - Vuur!" - "Hoe komt een rups vooruit?" - "Zoem zoem zoem" - "Poing poing". Genoeg zeker? Of moet ik nog iets vertellen?

   21:50 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   07-01-09

   HEB IK DE LOTTO NU ECHT GEWONNEN?

   Vanmorgen afspraak met de dokter. Een half uur te vroeg, dus dan maar een koffie. En wie loop ik tegen het lijf? Die twee toffe dames die ik ook de vorige keer sprak. Twee vriendinnen als ik het goed heb. Eentje is al 15 jaar dizzy - net als ik - en de ander steunt haar door dik en dun en is dus de chauffeur. Het komt tot een gezellig gekakel over onze evenwichtstoornis en de operatie natuurlijk, want de kans zit er een een klein beetje in bij haar dat het dezelfde weg op gaat. Hoewel, ieders verhaal is anders en eerst moet dat allemaal nog eens grondig worden bestudeerd. Bijna de tijd uit het oog verloren. Het is Dr Blaivie die de kakelende kippen uit elkaar moet halen. Het onderzoek bevestigt wat ik dacht maar nooit heb durven dromen: ik ben echt wel van die kwaal af geraakt! Hoewel ik erbij moet vertellen dat nog vaak het gevoel mij bekruipt, zo van "en nu gaat het komen", en dan komt er niks. Ik leg het uit en vraag me af of ik soms gek ben of zo, maar nee, best mogelijk. Het evenwichtsorgaan vraagt tijd, zeker na het afsluiten van één van de kanaaltjes, om te herstellen. En nee, het KAN eigenlijk gewoon niet meer, dat ik nog zo'n aanval krijg. En binnen een maand of 4 bekijken we nog eens via een evenwichtsonderzoek hoe mijn evenwichtsorgaan met deze nieuwe constellatie op een aantal prikkels reageert. Dus heb ik nu echt die lotto gewonnen? Dan heb ik nog wat beloftes na te komen... ai ai ai. En dan biecht ik het maar op: ik heb een blog. En ja, ik weet dat ik geen dokter ben, maar als het zo moeilijk is om als patiënt aan info te geraken, wie moet er dan het heft in handen nemen? Ook zij weet dat het erg is gesteld met bepaalde NKO artsen, het tekort aan kennis, middelen en informatie. Hoog tijd voor een symposium zegt ze, en binnenkort organiseert ze er één. Onderzoek afgerond, na een half uur stond ik weer aan mijn wagen, recordtijd deze keer! Oh ja, en ze gaf me nog een tip voor een link op mijn blog. Blijkbaar had ik die al. Mijn favoriete dan nog. Je vindt de link als eerste onder BPPV (dizziness-and-balance.com). Wel in het Engels. En wisten jullie dat de dochter van Epley een stoel heeft gecommercialiseerd voor het uitvoeren van de manoeuvers? Jammer genoeg kost die pakken geld: 150 000 euro. Misschien het moment om een fonds op te starten? Net zoals ze dat doen voor kanker en andere meer ingeburgerde ziektes. Wie begint ermee?

   12:35 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genezen, doktersbezoek, informatie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   30-12-08

   HET REGENT HIER... LUCKY NEWS

   Dit kreeg ik zonet in mijn bus. Hé, dit soort berichtjes elke dag, daar teken ik voor!!: "Goed nieuws! Uw blog maakt deel uit van beste genomineerde blogs in zijn categorie. Doe zo verder en u zult misschien deel uitmaken van de TOP 5 van Skynet Blogs Awards. Als uw blog in de TOP 5 deelmaakt, zal hij op het geheel van het Skynet portaal naar voren gebracht worden, met onder andere een link naar uw blog. U heeft tot 7 januari 2009 om 23:59 tijd om aan uw lezers te vragen om uw blog te ondersteunen. http://blogs.skynet.be/ Veel succes voor de Blogs Awards en veel geluk in het nieuwe jaar. Onze beste wensen! De Skynet Teamhttp://allesoverde.skynetblogs.be"... Wel Skynet. Goed idee. Ik zal dat doen. LEZERS, DOE JULLIE BEST! DOE HET NU, RIGHT NOW... HIER RECHTS!!! Er zijn 2 fases: de NOMINATIERONDE: nog tot 7 januari om 23.59 kan je je favoriete blogs nomineren. Op basis daarvan worden de 5 populairste blogs uit elke categorie geselecteerd. Die Top 5 zal op zondag 9 januari 2009 worden bekendgemaakt. Vervolgens kan je, in de VERKIEZINGSRONDE, stemmen op je favoriete blog in elke categorie. Je kan stemmen tot zondag 25 januari 2009, 23.59. De gelukkige winnaars zullen op 28 januari worden bekendgemaakt. ZIEZO. ... Ondertussen sla ik jullie er bijna mee om de oren: de links naar tal van sites met een massa aan info. Of gewoon communities van lotgenoten, blogs van patënten, hulpmiddeltjes enzovoort. Nieuw onder EVENWICHT: Dizzytimes, Dizzymates en Onbalance. Nieuw onder BPPV: Iamdizzy. Nieuw onder LABYRINTHITIS: Emma en Ilia. En onder de HULPMIDDELTJES staat nu ook een link omtrent VLS, een eerste stap naar een vestibulair implantaat. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

   19:03 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (5) | Tags: bloggen, informatie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   12-12-08

   MAN MAN JULLIE GEVEN MIJ WERK!

   Nu ik weer aan het werk ben, weet ik wat doen. Jullie reacties komen stilaan op gang, jullie vragen of ik ook jullie specifieke symptomen herken, ze stromen binnen op mijn skynet mail. Oh nee, ik ben duidelijk niet alleen. De ene citeert mijn passages nog eens met een "wat herkenbaar allemaal" erbij. En dan een heel erg triestig verhaal van iemand die zodanig in elkaar werd geslagen dat hij van de ene dag op de andere moest leren leven zonder evenwicht en gehoor. Dat laatste zou niet mogen zijn... Maar wat me echt deugd doet is dat dit allemaal ergens zin heeft gehad. Het eens allemaal op een blogje plaatsen. Al helpt dit maar een paar mensen vooruit. Het is toch dat he. Nietwaar? Dus voor wie vol ongeduld op een antwoordje wacht. Overdag behoor ik nu de healthy people. 's Avonds maak ik wat tijd voor mijn lotgenoten. Dat lijkt me best haalbaar. OK?

   22:07 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (1) | Tags: informatie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   08-12-08

   BPPV IS MENIERE NIET

   Een blogbezoeker vroeg me of mijn canal plugging operatie ook een optie is voor Menière-patiënten. OPGEPAST, onze problemen lijken op elkaar en toch verschilt BPPV van Menière! Oorzaak van duizeligheid bij BPPV-patiënten is het loskomen van kristalletjes in de utriculus, een onderdeel van het evenwichtsorgaan. Dat probleem is in veel gevallen vrij eenvoudig te behandelen door de patiënt op een bepaalde manier te manoeuvreren, net zo lang tot de kristalletjes opnieuw hun oorspronkelijke plaats innemen: meest toegepast zijn het bevrijdingsmanoeuvre volgens Sémont en het bevrijdingsmanoeuvre volgens Epley. Verder wordt ook de vestibulaire habituatietherapie (Brandt-Daroff oefening) voorgeschreven. Alleen wanneer een patiënt hiermee niet is geholpen of te regelmatig hervalt, wordt er geopteerd voor een canal plugging operatie: het meest gevoelige kanaaltje wordt dan toegeplugd zodat de kristallen daar niet meer verzeild kunnen geraken en je systeem in de war brengen. Menière-patiënten lijken op het eerste zicht op BPPV patiënten maar eigenlijk gebeurt er iets heel anders. De meest gangbare theorie gaat ervan uit dat de druk van het vocht in dit compartiment bij Menière patiënten te hoog is en dat af en toe de wand daardoor scheurt. Dit laatste zou dan een acute aanval geven als resultaat (die op het eerste gezicht lijkt op de aanvallen van BPPV). De gescheurde wand zou vervolgens terug helen, waarna de drukopbouw opnieuw kan beginnen. De oorzaak van de verhoogde druk is onbekend. Anders dan bij BPPV heb je hier ook last van oorsuizingen en gehoorverlies, eerst tijdelijk gedurende de aanvallen, maar vervolgens soms blijvend. De behandeling van deze patiënten verschilt bijgevolg van die van BPPV patiënten. Vaak worden pilletjes gegeven (die bij BPPV bijvoorbeeld niet helpen maar wel bij Menière). Voor de rest komt men vaak Gentamycine injecties tegen en ook het doorknippen van de evenwichtzenuw (zie mijn stukje "Happy end voor Wim"). ...En dan nog een woordje uitleg over de operatie die ik onderging. De canal plugging operatie is een delicate operatie waarbij men door je rotsbeen moet, omdat het evenwichtsorgaan daarin zit ingekapseld en bovendien minuscuul klein is. Maar de slaagkansen van deze operatie zijn anderzijds zeer hoog. Een dikke 95% is hiermee geholpen en slechts 1 à 3 % lijdt nadien aan (deels of volledig) gehoorverlies aan de geopereerde kant (dat kan als de gehoorzenuw wordt geraakt of door infectie, maar de kans blijft zeer klein). Toch wordt de operatie niet vaak uitgevoerd. Veel patiënten zijn vaak voldoende geholpen met het bevrijdingsmanoeuver en wat habituatieoefeningen achteraf. Zo'n aanval van BPPV overkomt een heel deel van de patiënten namelijk niet meer dan 1 keer per jaar . In dat geval zal men je zo'n operatie vast en zeker niet voorstellen. Om een idee te geven: in het UZA ondergaan momenteel een 2-tal patiënten per jaar deze canal plugging. ... Ik heb er zelf om gevraagd. Nooit heeft iemand mij dit voorgesteld , behalve mijn kine dan, die gehoord had dat er zoiets bestond. Ik ben op zoek gegaan naar de info, omdat ik te vaak klachten had, en de kwaal zowat de allures kreeg van een tikkende tijdbom... (steeds vaker aanvallen, altijd die vraag "wanneer gaat het weer gebeuren?", de achterdocht, autorijden met kids, zo kon dat niet verder). Maar eens ik om info vroeg, heeft men mij wel snel geholpen. De operatie onderging ik op 31/10. We zijn nu bijna 6 weken verder. Ik werd niet meer ziek. Mijn gehoor is na een tijdelijke gedeeltelijke uitval rechts bijna volledig hersteld. Ik heb enkel nog een rare sensatie soms, maar dat komt omdat dat ding van mij door die plug wat geherprogrameerd is. Maar ik functionneer volkomen normaal. De achterdocht is een andere zaak, dat zit op den duur ingebakken bij een BPPV patiënt, dat vertrouwen winnen wordt een werk van maanden. Maar dat probleem situeert zich vooral in lig en hindert je dagelijkse leven niet. En dat is ook een kwestie van training met mijn nieuwe systeem. Zo, dat is het in een notendop. Ik kan je alleen maar dit aanraden op basis van mijn ervaring gedurende al die jaren: Belangrijkste is eerst een sluitende diagnose te bekomen. Dat gebeurt best via een gespecialiseerd centrum met de beste apparatuur om je evenwicht te testen. Vaak loopt het in sommige ziekenhuizen, bij gebrek hieraan, in dit stadium verkeerd. Zo komt men tot verkeerde conclusies en gaat men verkeerd behandelen. En dat willen wij niet he. Lees goed alle info omtrent de diverse ziektebeelden en check of de karakteristieken wel degelijk kloppen met jouw diagnose. zo heb ik zelf ook ontdekt dat ik geen Menière had (zoals mijn vorige dokters beweerden) en eerder paste in het hokje "BPPV". Heb je geen 100% zekerheid rond je diagnose? Vind je dat er iets niet klopt met de opgegeven symptomen? Dan kan een tweede opinie zeker geen kwaad. Want de kennis rond ons evenwichtsysteem is duidelijk ook onder de dokters nog niet breed gezaaid. Eens je zekerheid hebt, focus je dan op de diverse opties qua behandeling van jouw kwaal, en overweeg de voor- en nadelen. Er zijn heel wat links naar interessante sites die je hierbij kunnen helpen. Wees wel kritisch omtrent de info die je vindt op internet. Blogs zoals de mijne en forums: leuk dat we niet alleen zijn met onze kwaal, maar naast die steun...de meest juiste info haal je uit medische bron. Hoewel je ook daar soms tegenspraak zal vinden... Maar hoe beter geïnformeerd je naar je dokter stapt, hoe makkelijker je gericht om uitleg kan vragen. Je dokter zal voelen dat je geïnformeerd bent en zal zijn/haar niveau aan info geven wel gauw aanpassen aan de patiënt die voor hem zit. Je zal zien! (of zoals Nana zegt: "Mondig zijn, dat is een eerste vereiste als je iets mankeert. Dokter walsen gewoon over je heen als je het niet bent." ) Veel geluk!

   Heeft deze info je geholpen?
   Help deze verspreiden via 
   deze én deze internetgroepen!

   Voor info omtrent BPPV operaties: klik hier.

   10:12 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (4) | Tags: informatie, meniere, bppv, canal plugging, duizeligheid, evenwichtstoornis | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   04-12-08

   DRONKEN? MAAR NEE, TOCH NIET

   Ooit al van CVD gehoord? Het Central Vestibulair Syndroom (CVD) is een stoornis van het vestibulair systeem als gevolg van een centraal letsel. CVD-patiënten geven vaak de indruk dronken te zijn, hoewel ze vaak geen druppel alcohol gedronken hebben. Meestal is er ook sprake van een verminderd hoorvermogen. Vaak is ook het spraakvolume van CVD-patiënten erg slecht. De oorzaken van CVD zijn onder meer vasculaire afwijking van de hersenstam, akoestische neurosen en tumoren aan de hersenstam en/of de kleine hersenen, multiple sclerose en bepaalde vormen van migraine. Meer hierover op http://www.goedgezond.be/tag/evenwichtsstoornis/.

   Heeft deze info je geholpen?
   Help deze verspreiden via 
   deze én deze internetgroepen!

   21:02 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, duizeligheid, central vestibulair syndroom, evenwichtstoornis | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   02-12-08

   ECHTE OORTECHNICIENS ZIJN HET!

   Je zou eens moeten weten met hoeveel jullie zijn. Anoniem tikken jullie vaak krak dezelfde trefwoorden in. Dag Gent, dag Leuven, dag Mechelen en ja zelfs Caïro. Ik hoop dat de dizzyness je vakantie niet verpest. En... brengt google klaarheid in jouw dizziness duisternis? Ik volg jullie op de voet, want jullie belanden ook bij mij. Ook al run ik dan geen hoogstaande medische pagina, zo'n reëel geval kan ook eens interessant zijn, niet? Gekkenwerk he, dat zoeken naar een beetje verstaanbare informatie. Het sneeuwt vandaag en de lucht maakt depri. Wat moet iemand als ik in godsnaam buiten gaan doen? Ik heb nergens zin in. Dus ik zoek nog wat informatie. The National Institute of Deafness and other Communication Disorders schrijft op http://www.nidcd.nih.gov/health/inside/sum06/pg2.asp over een innoverende operatie. "Innovative Surgery on the Ear Bone Relieves Rare Form of Severe Dizziness and Hearing Loss!" Het gaat om een zeldzame soort patiënten. Ze lijden aan het Superior canal dehiscence syndroom : een ziektebeeld waarbij het overliggende botgedeelde van het voorste verticale halfcirkelvormige kanaal ontbreekt of heel erg dun is. Het bijzondere hieraan is dat bij hen klachten optreden van duizeligheid (vertigo) in reactie op een geluidsstimulus. Als zo'n patiënt luid schatert, kan die zelfs omvallen van zijn eigen lawaai. Heel vreemd, maar zodadelijk verklaard. Daarnaast kan het evenwichtsorgaan in dit geval ook gevoelig reageren op drukveranderingen in het oor. Over de precieze oorzaak van dit syndroom zijn de onderzoekers het nog niet eens. Maar mogelijk is het een ontwikkelingsstoornis van het bot of wordt het veroorzaakt door een hoofd en/of barotrauma. Je kan het allemaal ook in het nederlands nalezen op www.kennislink.nl/web/show?id=129702 . Ook bij deze patiënten treedt er een specifieke oogbeweging op in reactie op een geluidsstimulus of drukverandering. Gek toch he? en weet je wat dit NIDCD nu verkondigt?: "that the symptoms that accompany superior canal dehiscence, a rare hearing and balance disorder, can be treated successfully by a single operation that plugs up a thinning layer of bone in the inner ear". Een beetje anders nog doen ze dat bij hen, dat wel, maar wat een gelijkenis!

   11:47 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   27-11-08

   Happy end voor Wim

   Wim zit op het Menière forum. Een Menière-patiënt. Een hele tijd terug had hij heel goed nieuws. "Na 16 gentamycine injecties en een uitzichtloos bestaan heb ik eindelijk mijn evenwichtszenuw door laten durven snijden. Hoewel de eerste maanden moeizaam gingen gaat het de laatste tijd ongelooflijk goed. Ik ben weer tot veel leuke dingen in staat. Rij weer auto, heb weer overal zin in. Ga aanstaande week 5 dagen elke dag 20km langs de Reinsteig wandelen kortom ik heb mijn leven weer terug. Zou het iedereen met Menière wel willen vertellen. Als je er vanaf wil is dit je kans. Heb het zelf jaren niet gedurfd, was banger voor de operatie dan voor wat ook. Na 14 jaar heb ik opnieuw de zeven dorpen tocht van 50km in Oud Vossemeer kunnen wandelen. Wie kan dat met prismabril, calium dieet, bethahistiene of wat dan ook? Vind het zelf ook wonderlijk. Had ik die operatie maar eerder gedurfd." Dat was zijn berichtje van afgelopen zomer. Het verrast mij, want ook over het doorknippen van de evenwichtszenuw had ik zo mijn twijfels. En hoe is het nu, enkele maanden later, met hem gesteld? "Het is een jaar geleden dat het bij mij is gebeurd en ben er ontzettend blij mee. Mijn leven is weer net zo veranderd als toen ik het kreeg, maar nu in positieve zin. Ik werk weer volledig en heb laatst nog gevlogen. Een ronreis door Israel. Toch een vermoeiende vakantie. Had werkelijk niet gedacht dit ooit nog te kunnen. Had ik dit maar eerder gedurfd, want de jaren die ik heb verspeeld keren niet meer terug. Het gaat niet vanzelf hoor de eerste maanden waren niet makkelijk. Het heeft lange tijd nodig maar het is het zeker waard. " Bedankt Wim dat ik je mocht vermelden.

   21:15 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (1) | Tags: informatie, meniere | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   26-11-08

   ZEG NIET ZOMAAR DUIZELIG

   Inderdaad... zeg niet zomaar duizelig! Op het eerste zicht lijken de symptomen vaak gelijk. Maar er zijn heel wat verschillende oorzaken en die geven al evenveel varianten: Kristallen in het binnenoor (benigne positionele paroxysmale vertigo) - Ziekte van Menière - Ontsteking van de evenwichtszenuw (neuronitis vestibularis) - Virale of bacteriële ontsteking van het binnenoor (cochleïtis labyrinthitis) - Lek van het binnenoorvocht (perilymfatische fistel) - Ontstekingsmechanisme van het binnenoor (o.a. auto-immune pathologie) - Zenuwbloedvatprikkeling (neurovasculair conflict) - Gezwellen (voornamelijk acousticus neurinoom) - ... noem maar op. Dus naast een mankement in het evenwichtsorgaan kan je evengoed met een ander probleem zitten die aan de basis ligt van je duizeligheid: cardiovasculair, neurologisch, metabolisch, psychologisch... Voor een nog langere lijst verwijs ik naar mijn rechterkolom, in de info omtrent evenwichtsproblemen in het algemeen: "over oorzaken van duizeligheid".

   20:58 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, evenwicht, duizeligheid, diagnose | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   25-11-08

   BABBELTJE MET EEN SOORTGENOOT

   Ik had het al eens vermeld. Dat er ergens een soortgenoot was die dezelfde operatie had ondergaan. We zouden elkaar eens bellen, want eindelijk had ik iemand gevonden met dezelfde geschiedenis, maar zo'n verhaal hoor je natuurlijk best uit eerste hand. En dat is dus vandaag gebeurd. Wel soortgenoot... niet helemaal... of hij BPPV heeft ... waarschijnlijk niet. En een canal plugging onderging hij ook al niet. Maar toch is zo'n babbel eens interessant. Zijn aanvallen van duizeligheid duren urenlang met hevig braken. We zijn het er allebei over eens : zo'n kwaal houdt je, als je niet oppast, in zijn macht, je weet niet wanneer het zal toeslaan, en moet vechten tegen de achterdocht. Hij zoekt nog steeds naar de juiste diagnose, en kreeg onlangs - als ik het goed begrepen heb tenminste - een Gentamycine injectie in zijn oor, in Leuven. Dat is een injectie van antibiotica, ingebracht via een lange naald, een therapie die vooral wordt toegepast bij Menière patiënten. Het schakelt je zieke evenwichtsorgaan uit, en dus zogezegd ook de duizeligheid. Maar na 6 weken is hij hervallen. Ik lees veel tegenstrijdige info over deze therapie. De ene bron zegt dat het giftig is en schadelijk op termijn voor je gehoor. En dan weer zegt men dat dat nu allemaal beter op punt gesteld is, enzovoort. Ik vraag me dus af wat de pro's en contra's zijn van zo'n behandeling. Ik vond een document alleen hierover, en plaatste het bij mijn links, onder het luikje Menière. Aan hem wens ik veel beterschap, en heel snel een juiste diagnose!

   21:20 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   24-11-08

   BRAINPORT EVENWICHTSAPPARAAT

   Daarnet een telefoontje gehad van iemand. Zij kent iemand die ook last heeft van evenwichtstoornissen, en die draagt een apparaatje onder de tong om het probleem te verhelpen. ... Nooit van gehoord! Ik zoek het even op, en vind alweer... een nieuwe categorie dizzy patiënten. Mensen met een brughoektumor. De tumor op zich is goedaardig maar kan je behoorlijk ziek maken en ook levensbedreigend worden. Ik beland op de site brughoektumor.nl en het bijhorende forum. En daar vind ik dat apparaatje. "Het BrainPort evenwichtsapparaat". Dit is wat één van de forumbezoekers hierover vertelt: "Het wordt gebruikt bij mensen met evenwichtsproblemen, maar tevens werken wij op een verbeterd lichaamspostuur en een betere gang. De meeste van onze patienten hebben een chronisch evenwichtsprobleem en hebben een plateau bereikt in hun revalidatie (Fysio, medicatie,…). Ook acute problemen kunnen met de BrainPort sneller en efficienter opgelost worden. Voordelen voor de patient: Verbeterd evenwicht en stappen ; Retentie-effect bij regelmatig gebruik van het apparaat ; Verminderd risico op vallen ; Verbeterde levenskwaliteit ; Kan zelfstandig en thuis gebruikt worden ; Is zeer gemakkelijk te vervoeren ; Apparaat zonder enig gevaar. Hoe werkt het apparaat? Het apparaat geeft de positie van het hoofd weer d.m.v. elektrotactische stimulatie van de tong. Deze informatie stelt de patient in staat om tijdens de therapie een perfect evenwicht te bewaren door de feedback die hij krijgt via de stimulatie op de tong. Het grootste voordeel is het retentie effect waardoor de patient bij regelmatig gebruik, continu de voordelen bewaart. Behalve verbeterd evenwicht en stappen, voelen de meeste patienten ook een significante verbetering van hun ongecontroleerde oogbewegingen, betere nachtrust, verminderde duizeligheid en hoofdpijn, en nog talloze andere kwalen. Iedere patient evolueert op zijn eigen ritme, maar meeste patienten voelen zich reeds na 5 dagen veel beter." Voilà, geen idee of dit ook helpt voor andere dizzy patiënten. Hoewel... de Amerikaanse firma Wicab zit hierachter en op hun UK site lees ik wat over het positieve effect van het apparaatje op heel wat dizzy patiënten (Menière ook oa). Prof Desloovere in Leuven zou er ook studies rond doen. Hier is alvast de website waar je het apparaatje vindt: http://wicab.co.uk. Aan jullie om zelf maar te oordelen. In mijn rechterkolom plaats ik een link.

   Heeft deze info je geholpen?
   Help deze verspreiden via 
   deze én deze internetgroepen!

   IK DAAG MIJN TRIGGERS UIT

   Picture 119Mijn triggers voor een flinke aanval... ik had er heel wat: rollen in bed, gaan neerliggen, bruusk rechtkomen of mijn hoofd draaien naar rechts. Staren naar het plafond, spinnenkoppen van de lusters halen, stofzuigen in hoekjes en kantjes, al bukkend een wasmachine vullen of mijn hoofd knikken op zoek naar de juiste broek in mijn kast. Mijn haar wassen onder de douche en nog zo een paar. Kortweg gezegd, bewegingen die je hoofd uit rechte positie halen vooral. Meestal ben je dus gewoon, zoals altijd, volle bak bezig, opeens gebeurt het, en daar zit je dan. Het was eergisterenmorgen denk ik, dat dat vreselijke voorgevoel me weer bekroop, 's ochtends in bed. Maar nu twee dagen later, nog altijd niks... alleen een mini draaierig gevoel, waar ik nu 3,5 week na operatie nog een klein beetje mee zit. Ik ben er helemaal niet ziek van. Het is een gewoonte intussen, zoals het kartonnen oor en de het dove gevoel. Ik hoor door dat doffe gevoel in mijn oor nog heel veel woorden verkeerd, en dat leidt vaak tot de zotste interpretaties wanneer mijn kinderen iets op afstand zeggen. Best wel grappig nu, maar liefst niet voor altijd. Nu ik al een evenwichtiger leven leid, begin ik terug in gang te komen en probeer ik het terug eens uit. Gisterenavond staarde ik de hele tijd naar het plafond, zo van "en nu gij, zie je wel dat ik het kan". Vandaag daag ik volop mijn triggers uit. Ik pak ik de spinnekoppen van de WC-luster aan. En pak op mijn kniëën alle hoekjes en kantjes aan met mijn dweil. De eerste keer dat ik die vastpak, na al die tijd. Toch niet te veel in 1 keer, nu effe met Paolo Conte achter de computer, en straks doe ik weer voort.

   Heeft deze info je geholpen?
   Help deze verspreiden via 
   deze én deze internetgroepen!

   11:41 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: herstel, triggers, informatie, bppv, duizeligheid, evenwichtstoornis, genezen | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   23-11-08

   AUREA

   AUREA, dat is het centrum waar ik werd geopereerd en behandeld. "Het Antwerps Universitair Research centrum voor Evenwicht en Aerospace, kortweg Aurea, werd op 28 juni 2006 plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van de astronauten Dirk Frimout en Frank De Winne. Aurea peilt naar de oorzaken van evenwichtsstoornissen en zoekt naar mogelijke remedies. Het menselijk evenwichtssysteem speelt een heel belangrijke rol bij de controle van houding en evenwicht evenals bij blikstabilisatie. ... Aandoeningen van het evenwichtssysteem geven aanleiding tot duizeligheid of vertigo, instabiliteit, lateropulsie, blikinstabiliteit en desorientatie. Vaak gaan deze symptomen gepaard met misselijkheid of zelfs braken. Het heeft een grote impact op het dagelijks leven en verlaagt erg de kwaliteit van het leven van de patienten die ermee te kampen hebben. ... Een aantal patiënten dienen hun dagelijkse activiteiten te stoppen. De sociale impact van vertigo in onze maatschappij is daarom niet te onderschatten.Aurea is gegroeid uit het Vestibulair Functie Labo van de dienst neus, keel en oren(diensthoofd Prof Dr Paul Van de Heyning) van het UZA. Tijdens de voorbije decennia bouwde het UZA internationale expertise uit in het onderzoek naarevenwichtsproblemen. AUREA is een van de weinige centra in de wereld waar alleonderdelen van het evenwichtssysteem afzonderlijk en kant per kant kunnen worden bestudeerd. ... Het evenwichtsorgaan bestaat namelijk uit vijf onderdelen (3 halfcirkelvormige kanalen en 2 otolietsystemen) en elk deelorgaan dient met een andere test te worden onderzocht. De klassieke evenwichtstest (het zogenaamde ENG of Electronystagmografie met draaistoelonderzoek en calorische test) onderzoekt slechts een vijfde van het systeem, namelijk het horizontale semi-circulaire kanaal. Maar in een aantal gevallen volstaat dit niet om de correcte diagnose te kunnen stellen. Vandaar de zoektocht naar aanvullende technieken.De fysicus Prof Dr Floris Wuyts, hoogleraar medische fysica aan de UniversiteitAntwerpen en wetenschappelijk directeur van AUREA, bouwde samen met neus-keeloor- specialist en diensthoofd NKO prof. dr. Paul Van de Heyning het centrum uit. Het begon destijds met de installatie van een eerste, klassieke draaistoel waarmee electronystagmografisch onderzoek gebeurde. Deze techniek was en is nog steeds erg geschikt voor het basisonderzoek. In december 1999 kwam er de zogenaamde astronautenstoel bij met meer mogelijkheden. Doordat het toestel niet alleen ronddraait maar ook in beide richtingen zijwaarts verschuift, kan er een speciale beweging opgelegd worden aan het evenwichtssysteem. Dit resulteert in een prikkeling van de utriculi welke aanleiding geeft tot een torsie van de ogen. Om dit te kunnen opmeten werd er in samenwerking met het Visielab van de Universiteit Antwerpen (Prof Dr Dirk Van Dyck) en met de Universiteiten van Maastricht en Rotterdam een videobril ontworpen die de torsiebewegingen van de ogen opmeet. Deze unieke methode geeft op die manier informatie over de werking van de utriculus, die instaan voor detectie van zwaartekracht en lineaire versnellingen. Als aan dat onderdeel iets scheelt, voelen mensen zich instabiel en zweverig. Recent kwam er nog een toestel bij, waarmee het mogelijk is ook de werking van de sacculus te meten, het deel van het evenwichtssysteem dat op- en neerwaartse versnellingen waarneemt. Ook hiermee heeft het team uitgebreid onderzoek gedaan om de techniek te optimaliseren. Daarmee kan het volledige evenwichtssysteem in kaart gebracht worden. Het team van AUREA bestaat uit onderzoekers uit verschillende disciplines, NKO, Fysica, Biomedische wetenschappen, kinesitherapie, audiologie,... Omdat de technologie uniek is, komen patiënten vanuit heel Europa naar het evenwichtslab om hun evenwichtsorgaan te laten testen. Sedert enkele jaren legt het AUREA team zich ook toe op de studie van het effect van medicatie op de verschillende onderdelen van het evenwichtssysteem evenals de interactie met het autonome systeem. Na een eerste onderzoek in opdracht van de NASA zijn er nu twee projecten in opdracht van de ESA en met steun van Prodex. Bedoeling is uit te zoeken wat kan gedaan worden tegen duizeligheid en orthostatische intolerantie bij astronauten, een probleem waarvan 60 tot 80 % procent van de astronauten last heeft. Deze studie gebeurt in samenwerking met een nationaal en internationaal team van onderzoekers, evenals met mensen van binnen het UZA, onder wie UZA-intensivist en farmacoloog prof. dr. Philippe Jorens, medisch coördinator van de research unit van het UZA en prof. dr. Chris Vrints, Diensthoofd Cardiologie en de UA toxicoloog Prof dr Hugo Neels. Daarnaast dient het AUREA team regelmatig naar Starcity nabij Moskou te trekken om astronauten voor en na hun ruimtevlucht te evalueren op duizeligheid. Ter voorbereiding worden in AUREA experimenten uitgevoerd met nog een andere draaistoel, Visual Vestibular Investigation System (VVIS) genoemd. Het is de enige replica van een toestel dat gebruikt werd tijdens ruimtevluchten in Neurolab dat meegvlogen heeft met de Space Shuttle (STS-90). Een hoogtechnologische draaistoel in ultralicht materiaal, waaraan een prijskaartje van 20 miljoen euro hangt. ESA stelt dit instrument ter beschikking van AUREA om er verder onderzoek mee te verichten. Onrechtstreeks heeft ook de gewone patiënt er veel baat bij. Uit de problemen van astronauten kan veel geleerd worden over het evenwichtssysteem en de behandeling ervan. Dat komt de behandeling van alle mensen met duizeligheid ten goede. In die zin gaan fundamenteel onderzoek en geneeskunde hand in hand. De meest recente aanwinst van AUREA is de Short Arm Human Centrifuge (SAHC).Het gaat om een centrifuge van zes meter diameter waaraan twee stoelen enligbedden bevestigd zijn. Door de inzittenden te laten ronddraaien met een snelheid van 35 toeren per minuut, ondervinden ze artificiële zwaartekracht. Behalve in het UZA is een dergelijke centrifuge alleen nog te vinden bij de NASA in de Verenigde Staten. Het toestel werd in opdracht van de ESA ontworpen door Verhaert Space uit Kruibeke. Begin 2007 verhuist het naar Toulouse, waar het gebruikt zal worden in een bedreststudie. De laatste fase van ontwikkeling van de centrifuge wordt in opdracht van de ESA in de klinische omgeving van het UZA gedaan, omdat het toelaat met echte proefpersonen te werken onder gecontroleerde omstandigheden. Net als alle experimenten gebeuren deze testen ook na toelating van de ethische commissie. De nodige aanpassingen aan de centrifuge kunnen daarnaast heel gemakkelijk geïmplementeerd worden door Verhaert. Dat AUREA zo' n hoge vlucht heeft genomen, en erkend is in geheel de wereld voor zijn vestibulaire expertise, is voornamelijk te danken aan de specifiekesamenwerkingsstructuur. De aanvulling tussen de NKO-artsen die de diagnosestellen op basis van de door de basiswetenschappers (fysici etc) ontwikkeldetechnieken, genereert een opwaartse spiraal. Vooruitgang wordt geboekt door dewederzijdse expertise aan te vullen en nieuwe technieken aan te reiken. Ook deinbedding in een universitair ziekenhuis is cruciaal. Wanneer dergelijke apparatuurop een universitaire campus - zonder patiënten - staat, wordt zelden of nooitdezelfde expertise opgebouwd. Anderzijds is er een sterk wetenschappelijke knowhow nodig om de instrumenten en de technieken te optimaliseren en te verfijnen waarvoor de methodologie en expertise van de basis wetenschappen essentieel is. Deze multidisciplinaier aanpak heeft alleszins AUREA op de wereldkaart gezet." Auteurs: Prof. Dr. Paul Van de Heyning & Prof. Dr. Floris Wuyts

   17:37 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uza, aurea, informatie | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

   22-11-08

   POSTUROGRA...WATTE?

   Posturogra...watte?? Posturografie! Een techniek waar ik zelf nooit eerder over hoorde. Je vindt het op de website van Apeldoorns Duizeligheidscentrum. Hoe werkt de Posturograaf? "Bij het conventioneel evenwichtsonderzoek (VNG) wordt gekeken naar de werking van het evenwichtsorgaan en de evenwichtszenuw. Maar de visuele bijdrage (ogen) en de proprioceptieve informatie (drukreceptoren in de voeten), die net zo belangrijk zijn om het evenwicht te bewaren, blijven hierbij onderbelicht. De posturograaf, minder bekend bij ons dus, meet houding en balansverstoringen door middel van een voetplaat met gevoelige druksensoren. Er wordt gekeken hoe de balans bewaard wordt tijdens diverse testen. Met de posturograaf kan uitval en compensatie van alle deelsystemen van het evenwichtstelsel (evenwichtsorganen, ogen en drukreceptroren in de voeten) worden vastgelegd. Daarnaast kan de posturograaf helpen bij training van het evenwicht, vestibulaire revalidatie en het vervolgen van de bereikte resultaten. Men denkt dat CDP in de toekomst een grote rol gaat spelen bij balansstoornissen op basis van neurologische aandoeningen en bij valpreventie. Over de hele wereld wordt Computerized Dynamic Posturografie (CDP) gebruikt bij de behandeling en therapie van duizeligheid en balansstoornissen. In Nederland daarintegen - en ik denk in België ook niet... tenzij iemand weet van wel?? - werd CDP tot op heden nog niet toegepast. Het Apeldoorns Duizeligheidscentrum heeft de eerste posturograaf in Nederland die, naast behandeling, ook ingezet kan worden bij het opsporen van klachten die gerelateerd zijn aan het evenwichtssysteem en het zenuwstelsel." En nog een belangrijk onderzoek indien men vermoedt dat de bloeddoorstroming naar het evenwichtsorgaan mank loopt... het vaatonderzoek! "Met behulp van Duplex, een combinatie van echografie en Doppler, worden de halsslagaders, en enkele andere slagaders in hetzelfde gebied, in beeld gebracht. De vaatwand van de slagaders wordt bekeken op onregelmatigheden. Daarnaast wordt er gekeken naar de stroomsnelheid- en richting van het bloed." Voilà, dat was het wat mij betreft qua info voor vandaag!

   Heeft deze info je geholpen?
   Help deze verspreiden via 
   deze én deze internetgroepen!

   17:21 Gepost door dizzyme in gezondheid | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, geneeskunde | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print