13-04-11

Mis!

Wat? "Leer ermee leven"?
Zever in pakjes.
Eén blik op deze foto's, en je weet het: ze waren mis.
Ze doet het allemaal.
Fietsen. Lopen. Zwemmen. Tuimelen. Stuiteren.
Ze is helemaal terug.

990_JM_01687.jpg

 

Dizzy me, nu al 2.5 jaar na datum.

PS Dizzy me: deze maand te lezen in Goed Gevoel.
We blijven ambassadeur spelen van 't betere inzicht in ons evenwicht.

200705408.JPG

200705367.JPG

 

20:16 Gepost door dizzyme | Permalink | Commentaren (8) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | |  Print

Commentaren

Wat leuk dat je er nog steeds mee doorgaat, met campagne voeren en informatie door te geven, zodat je anderen kan helpen! De meesten zouden zeggen, foert, ik ben geholpen, de rest moet het ook maar zien uit te zoeken!
groetjes

Gepost door: christa | 26-05-11

Vanavond eens niet gezocht op duizeligheid of evenwichtsstoornissen (Silly me!), maar op "Benigne Paroxysmale positie duizeligheid" en uitgekomen op deze blog.
Ik heb sinds 28 april 2008 - 8:12 uur last van duizeligheid en heb dezelfde gang gemaakt als velen (MRI, evenwichtstesten, neuroloog, acupunctuur, homeopathie etc.). Helaas is nog niet iets geweest wat 100% hielp. Let wel acupunctuur en homeopathische middelen helpen/hielpen een tijdelijk wel.

Na het lezen van deze blog heb ik de link doorgestuurd naar mijn huisarts met het verzoek of hij bekend was met de Canal-Plugging-behandeling .

Ga vrijdag bij hem langs.
Zal jullie op de hoogte houden.

Met vriendelijke groeten

Martin

Gepost door: Martin | 22-06-11

Martin,

Voor je naar zo'n operatie vraagt moet je eerst weten of jij ook BPPV hebt. Om dat te weten moet je je nog eens helemaal laten onderzoeken in een hospitaal waar ze goed zijn in die materie (die kan je wel op je hand tellen, mijn adres kan ik je alvast aanraden en dat vind je in mijn linker kolom). Veel huisdokters zijn zelf niet eens op de hoogte van wat nu ménière is, wat nu BPPV is (ik bedoel het ene van het andere onderscheiden, laat staan ook allemaal kennen) en van canal plugging zullen er nog veel minder wat kennen. chapeau als die van jou het wel weet. In ieder geval, toen ik ervan sprak zei de dokter me dat het allemaal commerce was en dat ik er niet te veel hoop in mocht stellen. Maar hij kreeg geen gelijk. Ik ben blij dat ik mijn goesting heb gedaan ;).

Gepost door: tania | 23-06-11

Hallo allemaal,

Zoals gezegd vanmorgen bij de huisarts geweest.
BPPD is bij mij reeds vastegsteld door 2 KNO-artsen. Dit op verwijzing door de huisarts.
Wat zoekwerk bij en door de huisarts leverde het volgende meta-onderzoek op.
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009 Feb;266(2):177-86. Epub 2008 Oct 25.
Efficacy assessment and complications of surgical management for superior semicircular canal dehiscence: a meta-analysis of published interventional studies.
Vlastarakos PV, Proikas K, Tavoulari E, Kikidis D, Maragoudakis P, Nikolopoulos TP.
Source
ENT Department, Hippokrateion General Hospital of Athens, 114 Vas. Sofias Av., 11527 Athens, Greece. pevlast@hotmail.com
Abstract
Superior semicircular canal syndrome (SSCS) includes vestibular and audiological symptoms which result from the introduction of a third mobile window into the osseous cochlea. Surgical repair is considered in cases of incapacitating symptoms. The present paper aims at comparing the different surgical approaches and modes of dehiscence repair, regarding their respective efficacy and potential pitfalls. A systematic literature review and meta-analysis of pooled data were performed. Study selection included prospective- and retrospective-controlled studies, prospective- and retrospective-cohort studies, ex vivo studies, animal models, case-reports, systematic reviews and clinical guidelines. A total of 64 primary operations for SSC repair were identified; 56 ears were operated for vestibular and 7 for auditory complaints. A total of 33 ears underwent canal plugging, 16 resurfacing, and 15 capping. Success rates were 32/33, 8/16, and 14/15, respectively. The observed differences were statistically significant (P=0.001). Resurfacing proved less effective than both plugging (P=0.002), and capping (P=0.01) techniques. Temporalis fascia was commonly used as sealing material and was combined with bone-pâté/bone-wax (plugging), bone-graft (resurfacing), or hydroxyapatite-cement (capping). Most operations were performed via middle-fossa approach; higher success rates were associated with plugging and capping techniques. SNHL and disequilibrium were the most frequent complications encountered. Most cases were followed for 3-6 months. Precise criteria regarding follow-up duration and objective success measures are not determined. Surgical repair of SSCS is considered as a valid therapeutic option for patients with debilitating symptoms. Consensus regarding strict follow-up criteria and objective assessment of success is necessary before larger scale operations can be implemented in clinical practice.

Dit is te vinden op http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

De komende dagen eerst maar eens de vertaalslag maken (van het medische jargon en de Engelse taal naar voor mij begrijpbaar Nederlands) en dan eventueel vervolgstappen nemen.

Groeten

Martin

Gepost door: Martin | 24-06-11

Martin,

bedankt voor je feedback!

Zoals je ziet 32 op 33 canal pluggings succesvol
hier doen ze 't in Antwerpen 2 tot 4 x per jaar Slechts bij 1 op 100 patïenten, met name bij erge gevallen zoals ik, ook nodig, want velen zijn geholpen met de bevrijdingsmanoeuvres. Raar dat ze je medicatie geven bij BPPV. Dat is vrij zinloos. Wat jij moet hebben is een epleymanoeuvre in eerste instantie, om je oorkristallen op de juiste plaats te brengen. Pas als dat niet helpt en/of je te vaak hervalt komt die canal plugging optie op de proppen. Weet dat medicatie (goed bij ménière) je vaak zieker maakt!!

Ik zal eens kijken of ik dat stukje deftig kan laten vertalen (nog geen belofte, maar ik probeer).

Tania

Gepost door: tania | 24-06-11

tav Martin,

de vertaling, met dank aan een goeie vriend:

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009 Feb; 266(2):177-86. Epub 2008 25 okt. Beoordeling van de doeltreffendheid en de complicaties van de chirurgische behandeling van een opengesprongen superieur halfcirkelvormig kanaal; een meta-analyse van gepubliceerde interventionele onderzoeken. Vlastarakos PV, Proikas K, Tavoulari E, Kikidis D, Maragoudakis P, Nikolopoulos TP. Bron: ENT Department, Hippokrateion Algemeen Ziekenhuis van Athene, 114 Vas. Sofias Av., 11527 Athene, Griekenland. pevlast@hotmail.com .
Het Abstract Superieure Halfcirkelvormige Kanaal Syndroom (SSCS) omvat vestibulaire en audiologische symptomen die een gevolg zijn van een derde mobiel raam in het slakkenhuis. Chirurgisch herstel wordt overwogen indien de symptomen het gehoor aantasten. Dit rapport vergelijkt de verschillende chirurgische benaderingen en herstelwijzes in geval van openbarsting, wat hun respectievelijke doeltreffendheid en mogelijke complicaties betreft. Een systematisch literatuuroverzicht en meta-analyse van de samengevoegde gegevens werd voorzien. De studieselectie omvat prospectief en retrospectief gecontroleerde onderzoeken, prospectief en retrospectief cohortonderzoeken, bv. Vivo-onderzoeken, dierenmodellen, case-reports, systematische beoordelingen en klinische richtlijnen. Er werden 64 primaire operaties ter herstel van het Superieure Halfcirkelvormige Kanaal geïdentificeerd; er werden ingrepen uitgevoerd aan 56 oren wegens vestibulaire klachten en aan 7 oren wegens auditieve klachten. 33 oren ondergingen een canal plugging (occlusie van het posterieure semicirculaire kanaal), 16 oren ondergingen een ‘resurfacing’ (behandeling van het oppervlak) en 15 andere een ‘capping’. De slagingspercentages waren respectievelijk 32/33, 8/16 en 14/15. De verschillen waren statistisch betekenisvol (P=0.001). Resurfacing bleek minder doeltreffend dan plugging- (P=0.002), en capping (P=0.01)-technieken. Gewoonlijk werd temporalis fascia gebruikt als zegelmateriaal, gecombineerd met bone-pâté/botwas (plugging), bone-graft (bottransplantaat) (resurfacing), of hydroxyapatite-cement (capping). De meeste operaties werden uitgevoerd via de middle-fossa (boven het oor) benadering; hogere slagingspercentages worden toegeschreven aan de plugging- en cappingtechnieken. Sensorineuraal gehoorverlies en verstoord evenwicht waren de meest voorkomende complicaties. De meeste gevallen werden gedurende 3 tot 6 maanden opgevolgd. Nauwkeurige criteria op het gebied van de duur van de opvolging en objectieve succesmaatregelen zijn niet bepaald. Het chirurgisch herstel van SSCS wordt als een geldige therapeutische optie voor patiënten met symptomen van uitputting beschouwd. Een consensus betreffende stricte nazorgcriteria en een objectieve succesanalyse zijn noodzakelijk vooraleer er grootschaligere operaties uitgevoerd kunnen worden in de klinische praktijk.

Een saaie boel qua tekst, maar toch geruststellend!

Gepost door: tania | 28-06-11

Ik heb ook allerlei onderzoeken gehad en een ct scan. Maar zit nog steeds te wachten op de operatie die dit jaar nog gepland staat. Het maak me erg onzeker en heeft bijzonder veel invloed op mn dagelijkse leven. Heel erg duizelig misselijk bang dat ik val. En geen drukte kunnen verdragen. Huil veel omdat t me zo onzeker maak.

Gepost door: angelique | 24-10-14

Ik heb ook allerlei onderzoeken gehad en een ct scan. Maar zit nog steeds te wachten op de operatie die dit jaar nog gepland staat. Het maak me erg onzeker en heeft bijzonder veel invloed op mn dagelijkse leven. Heel erg duizelig misselijk bang dat ik val. En geen drukte kunnen verdragen. Huil veel omdat t me zo onzeker maak.

Gepost door: angelique | 24-10-14

De commentaren zijn gesloten.